StocksNIKENKE

NKE

NIKE

103.40 0.63 (0.61%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
103.40
B
103.66

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó102.78
Trong Ngày 101.42 - 105.46
Trong 52 Tuần 101.42 - 178.94
Khối lượng Trung bình (3 tháng)7.36M
Lợi nhuận trong 1 năm-33.44%
Beta1.0025
Vốn hóa thị trường161.75B
Hệ số P/E27.41
Doanh thu46.77B
EPS3.7504
Cổ tức (Lợi suất)0.905 (0.87%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.718/01/202229/03/202209/06/2022110.00120.00130.00140.00150.00160.00170.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear
Tổng Giám đốc Điều hành John J. Donahoe, II, MBA
Nhân viên 73,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/5/2022, doanh thu của NIKE increased tính đến 12.54% và có tổng là 12.23B. Thu nhập ròng increased tính đến 3.08% đến 1.44B. Tài sản ròng increased tính đến 3.19% đến 15.28B và EPS increased từ 0.87 đến 0.90.
NKE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
47.38%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.64%
Biên Hoạt động
14.58%
Lợi nhuận trên Đầu tư
20.89%
08/21
11/21
02/22
05/22
Tổng Doanh thu
12.25B
11.36B
10.87B
12.23B
Lợi nhuận Gộp
5.7B
5.21B
5.07B
5.5B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.12B
1.45B
1.63B
1.47B
Thu nhập Ròng
1.87B
1.34B
1.4B
1.44B