StocksNostrum Oil & Gas PLCNOG.L

NOG.L

Nostrum Oil & Gas PLC

5.40 -0.29 (-5.10%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
5.40
B
6.91

NOG.L Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký