StocksNokia OyjNOK

NOK

Nokia Oyj

4.80 -0.16 (-3.23%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
4.78
B
4.81

NOK Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký