StocksNovo Nordisk B A/SNOVO-B.CO

NOVO-B.CO

Novo Nordisk B A/S

763.75 0.35 (0.05%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng DKK Thị trường mở
Giao dịch
S
763.75
B
766.25

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó763.40
Trong Ngày 752.87 - 764.95
Trong 52 Tuần 603.86 - 862.72
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.67M
Lợi nhuận trong 1 năm23.64%
Beta1.0833
Vốn hóa thị trường1.71T
Hệ số P/E34.35
Doanh thu157.25B
EPS22.1679
Cổ tức (Lợi suất)8.15 (1.07%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.726/04/202208/07/202214/09/2022750.00775.00800.00825.00850.00875.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Lars Fruergaard Jørgensen, MBA
Nhân viên 47,792

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Novo Nordisk B A/S increased tính đến 10.91% và có tổng là 140.80B. Thu nhập ròng increased tính đến 13.33% đến 47.76B. Tài sản ròng increased tính đến 11.72% đến 70.75B và EPS increased từ 18.01 đến 20.74.
NOVO-B.CO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
83.92%
Biên Lợi nhuận Ròng
33.54%
Biên Hoạt động
41.85%
Lợi nhuận trên Đầu tư
67.20%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
35.62B
38.33B
42.03B
41.27B
Lợi nhuận Gộp
29.56B
32.09B
35.11B
35.2B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
15.17B
13.64B
18.76B
18.24B
Thu nhập Ròng
12.12B
10.89B
14.21B
13.32B