StocksNRG Energy IncNRG

NRG

NRG Energy Inc

38.96 -0.77 (-1.94%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
38.91
B
39.01

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó38.96
Trong Ngày38.80 - 40.29
Trong 52 Tuần31.92 - 46.05
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.5M
Lợi nhuận trong 1 năm-2.20%
Beta0.9997
Vốn hóa thị trường9.73B
Hệ số P/E3.99
Doanh thu21.95B
EPS9.961
Cổ tức (Lợi suất)1.3 (3.34%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202127/10/202107/01/202235.0037.5040.0042.5045.0047.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Mauricio Gutierrez
Nhân viên 4,104

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của NRG Energy Inc decreased tính đến 8.70% và có tổng là 8.97B. Thu nhập ròng decreased tính đến 87.62% đến 510.00M. Tài sản ròng increased tính đến 0.12% đến 1.68B và EPS decreased từ 16.81 đến 2.07.
NRG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
9.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.95%
Biên Hoạt động
0.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.07%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.01B
8.09B
5.24B
6.61B
Lợi nhuận Gộp
427M
910M
2.23B
2.72B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
133M
-31M
1.89B
2.34B
Thu nhập Ròng
-173M
-82M
1.08B
1.62B