StocksNorfolk Southern CorpNSC

NSC

Norfolk Southern Corp

279.84 0.64 (0.23%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
279.84
B
280.56

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó279.21
Trong Ngày271.27 - 280.58
Trong 52 Tuần230.00 - 298.79
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.17M
Lợi nhuận trong 1 năm14.22%
Beta1.1327
Vốn hóa thị trường67.94B
Hệ số P/E24.01
Doanh thu10.86B
EPS11.6267
Cổ tức (Lợi suất)4.16 (1.49%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202121/10/202103/01/2022240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Railroads
Tổng Giám đốc Điều hành James A. Squires
Nhân viên 27,110

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Norfolk Southern Corp decreased tính đến 13.34% và có tổng là 9.79B. Thu nhập ròng decreased tính đến 26.16% đến 2.01B. Tài sản ròng decreased tính đến 2.59% đến 14.79B và EPS decreased từ 10.25 đến 7.84.
NSC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
38.90%
Biên Lợi nhuận Ròng
29.75%
Biên Hoạt động
38.90%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.03%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.57B
2.64B
2.8B
2.85B
Lợi nhuận Gộp
984M
1.01B
1.2B
1.13B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
984M
1.01B
1.2B
1.13B
Thu nhập Ròng
671M
672M
819M
752M