StocksNaturgy Energy Group, S.A.NTGY.MC

NTGY.MC

Naturgy Energy Group, S.A.

22.91 -0.03 (-0.13%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
22.92
B
22.98

NTGY.MC Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký