StocksNucor CorpNUE

NUE

Nucor Corp

104.25 -2.45 (-2.30%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
104.10
B
104.38

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó104.25
Trong Ngày103.47 - 108.61
Trong 52 Tuần47.87 - 128.62
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.38M
Lợi nhuận trong 1 năm86.80%
Beta1.1389
Vốn hóa thị trường29.79B
Hệ số P/E6.23
Doanh thu31.38B
EPS16.7212
Cổ tức (Lợi suất)1.715 (1.65%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.705/08/202119/10/202130/12/202195.00100.00105.00110.00115.00120.00125.00130.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Steel
Tổng Giám đốc Điều hành Leon J. Topalian
Nhân viên 26,400

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Nucor Corp decreased tính đến 10.84% và có tổng là 20.14B. Thu nhập ròng decreased tính đến 39.33% đến 831.67M. Tài sản ròng increased tính đến 4.08% đến 11.23B và EPS decreased từ 4.14 đến 2.36.
NUE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.21%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.26%
Biên Hoạt động
21.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.19%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
5.26B
7.02B
8.79B
10.31B
Lợi nhuận Gộp
719.03M
1.62B
2.47B
3.41B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
564.91M
1.33B
2.09B
2.88B
Thu nhập Ròng
423.69M
987.51M
1.57B
2.22B