StocksNovavax IncNVAX

NVAX

Novavax Inc

21.00 -1.44 (-6.42%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
20.95
B
21.04

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó21.00
Trong Ngày 20.44 - 22.31
Trong 52 Tuần 20.44 - 248.28
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.15M
Lợi nhuận trong 1 năm-91.85%
Beta1.0868
Vốn hóa thị trường1.76B
Hệ số P/E
Doanh thu1.29B
EPS-19.5101
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202227/06/202206/09/202230.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành Stanley C. Erck, MBA
Nhân viên 1,541

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Novavax Inc increased tính đến 141.02% và có tổng là 1.15B. Thu nhập ròng decreased tính đến 316.91% đến -1.74B. Tài sản ròng increased tính đến 259.26% đến 2.25B và EPS decreased từ -7.27 đến -23.44.
NVAX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
-415.87%
Biên Hoạt động
-108.90%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-3,267.42%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
178.84M
222.2M
703.97M
185.93M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
682M
-91.87M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-307.14M
-824.97M
209.29M
-482.96M
Thu nhập Ròng
-322.43M
-846.28M
203.41M
-510.49M