StocksNVIDIA CorporationNVDA

NVDA

NVIDIA Corporation

229.36 -7.78 (-3.28%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
228.91
B
229.61

NVDA Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký