StocksOld Dominion Freight Line IncODFL

ODFL

Old Dominion Freight Line Inc

248.77 -5.41 (-2.13%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
248.40
B
249.47

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó248.77
Trong Ngày 248.11 - 256.32
Trong 52 Tuần 231.05 - 372.41
Khối lượng Trung bình (3 tháng)835.09K
Lợi nhuận trong 1 năm-12.85%
Beta0.9387
Vốn hóa thị trường27.81B
Hệ số P/E23.07
Doanh thu5.98B
EPS10.7849
Cổ tức (Lợi suất)1.1 (0.44%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/2022240.00260.00280.00300.00320.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Trucking
Tổng Giám đốc Điều hành Greg C. Gantt
Nhân viên 23,663

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Old Dominion Freight Line Inc increased tính đến 30.91% và có tổng là 5.26B. Thu nhập ròng increased tính đến 53.77% đến 1.03B. Tài sản ròng increased tính đến 10.63% đến 3.68B và EPS increased từ 5.68 đến 8.89.
ODFL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.74%
Biên Lợi nhuận Ròng
16.04%
Biên Hoạt động
28.21%
Lợi nhuận trên Đầu tư
21.48%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
1.4B
1.41B
1.5B
1.67B
Lợi nhuận Gộp
470.98M
458M
489.79M
597.07M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
383.41M
372.49M
405.62M
508.71M
Thu nhập Ròng
286.63M
278.81M
299.75M
376.08M