Stocks-OHI-Omega Healthcare Investors Inc

OHI Omega Healthcare Investors Inc

30.70 0.00 (0.01%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó30.70
Trong Ngày 30.45 - 30.70
Trong 52 Tuần 24.78 - 33.67
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.05M
Lợi nhuận trong 1 năm10.42%
Beta1.1589
Vốn hóa thị trường7.19B
Hệ số P/E18.18
Doanh thu987.24M
EPS1.6888
Cổ tức (Lợi suất)2.68 (8.77%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Charles Taylor Pickett
Nhân viên 70

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Omega Healthcare Investors Inc increased tính đến 18.58% và có tổng là 1.02B. Thu nhập ròng increased tính đến 161.89% đến 428.30M. Tài sản ròng increased tính đến 1.77% đến 4.11B và EPS increased từ 0.68 đến 1.75.
OHI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
64.64%
Biên Lợi nhuận Ròng
27.39%
Biên Hoạt động
51.98%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.94%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
233.5M
252.47M
256.3M
253.25M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
34.24M
195.16M
91.92M
105.06M