Stocks-OLED-Universal Display Corp

OLED Universal Display Corp

131.42 0.53 (0.40%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó131.42
Trong Ngày 127.82 - 131.88
Trong 52 Tuần 89.18 - 176.16
Khối lượng Trung bình (3 tháng)364.12K
Lợi nhuận trong 1 năm-9.93%
Beta1.3428
Vốn hóa thị trường6.21B
Hệ số P/E32.87
Doanh thu593.83M
EPS3.9983
Cổ tức (Lợi suất)1.2 (0.91%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202224/10/202205/01/202390.00100.00110.00120.00130.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electronic Production Equipment
Tổng Giám đốc Điều hành Steven V. Abramson
Nhân viên 417

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Universal Display Corp increased tính đến 29.07% và có tổng là 553.53M. Thu nhập ròng increased tính đến 39.16% đến 184.21M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 2.80 đến N/A.
OLED- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
74.59%
Biên Lợi nhuận Ròng
30.33%
Biên Hoạt động
40.50%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.96%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
146.25M
150.47M
136.56M
160.56M
Lợi nhuận Gộp
113.83M
111.66M
103.64M
119.34M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
56.46M
62.25M
53.31M
68.46M
Thu nhập Ròng
45.88M
49.65M
41.27M
53.17M