Stocks-ORA.US-Ormat Technologies Inc.

ORA.US Ormat Technologies Inc.

65.07 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Ormat Technologies Inc. giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.93B
Phạm vi trong ngày
63.73
-
65.21
Phạm vi 52 tuần
58.55
-
92.97
Khối lượng (3 tháng)
463.55K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
35.91
Doanh thu
793.57M
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
59
Cao
Ngành 
Trung bình 55 
63
Môi trường
69
Xã hội
52
Quản trị