StocksOld Republic International CorpORI

ORI

Old Republic International Corp

25.21 0.26 (1.04%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
25.15
B
25.26

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó25.21
Trong Ngày24.98 - 26.22
Trong 52 Tuần17.95 - 26.65
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.47M
Lợi nhuận trong 1 năm40.39%
Beta1.1006
Vốn hóa thị trường7.66B
Hệ số P/E5.25
Doanh thu9.23B
EPS4.7553
Cổ tức (Lợi suất)0.88 (3.49%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202127/10/202107/01/202223.0024.0025.0026.0027.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Property Or Casualty Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Craig R. Smiddy
Nhân viên 9,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Old Republic International Corp increased tính đến 8.31% và có tổng là 7.17B. Thu nhập ròng decreased tính đến 47.12% đến 558.60M. Tài sản ròng increased tính đến 3.11% đến 6.19B và EPS decreased từ 3.51 đến 1.87.
ORI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
9.26%
Biên Hoạt động
19.89%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.52%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.61B
2.35B
2.25B
2.01B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
519.7M
502.1M
316.4M
88.7M