StocksOshkosh CorpOSK

OSK

Oshkosh Corp

124.13 1.25 (1.02%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
123.86
B
124.41

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó124.13
Trong Ngày120.09 - 124.13
Trong 52 Tuần87.76 - 137.06
Khối lượng Trung bình (3 tháng)522.61K
Lợi nhuận trong 1 năm29.53%
Beta1.1263
Vốn hóa thị trường8.38B
Hệ số P/E18.21
Doanh thu7.74B
EPS6.8178
Cổ tức (Lợi suất)1.14 (0.92%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Trucks Or Construction Or Farm Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành John C. Pfeifer
Nhân viên 15,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Oshkosh Corp increased tính đến 12.84% và có tổng là 7.74B. Thu nhập ròng increased tính đến 45.67% đến 472.70M. Tài sản ròng increased tính đến 13.93% đến 3.25B và EPS increased từ 4.72 đến 6.83.
OSK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
15.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.61%
Biên Hoạt động
7.08%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.00%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
1.58B
1.89B
2.21B
2.06B
Lợi nhuận Gộp
245.9M
312.8M
384.6M
278.5M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
100.4M
139.2M
203.8M
104.2M
Thu nhập Ròng
69.5M
99.6M
213.9M
89M