Stocks-OZON-Ozon Holdings PLC

OZON Ozon Holdings PLC

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Ozon Holdings PLC giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
2.38B
Phạm vi trong ngày
11.27
-
12.51
Phạm vi 52 tuần
8.62
-
67.85
Khối lượng (3 tháng)
1.69M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-
Doanh thu
4.93B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
53
Trung bình
Ngành 
Trung bình 53 
36
Môi trường
49
Xã hội
86
Quản trị