ETF-PALL-Abrdn Palladium ETF Trust

PALL Abrdn Palladium ETF Trust

149.68 -5.09 (-3.29%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó149.68
Trong Ngày 148.28 - 151.04
Trong 52 Tuần 148.28 - 296.91
Lợi nhuận trong 1 năm-31.64%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC