Stocks-PAYS-Paysign Inc

PAYS Paysign Inc

3.30 -0.03 (-0.90%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó3.30
Trong Ngày 3.25 - 3.34
Trong 52 Tuần 1.13 - 3.52
Khối lượng Trung bình (3 tháng)93.38K
Lợi nhuận trong 1 năm47.66%
Beta1.3108
Vốn hóa thị trường172.41M
Hệ số P/E434.21
Doanh thu36.18M
EPS0.0076
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/20232.002.252.502.753.003.253.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành Mark R. Newcomer
Nhân viên 80

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Paysign Inc increased tính đến 22.16% và có tổng là 29.46M. Thu nhập ròng increased tính đến 70.23% đến -2.72M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.19 đến N/A.
PAYS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
48.12%
Biên Lợi nhuận Ròng
-3.65%
Biên Hoạt động
0.37%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.69%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
8.77M
8.22M
8.6M
10.6M
Lợi nhuận Gộp
4.1M
4.32M
3.98M
5.01M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
-321.83K
-271.34K
623.01K
Thu nhập Ròng
105.17K
-309.4K
-228.03K
852.11K