StocksPaychex IncPAYX

PAYX

Paychex Inc

112.50 -4.88 (-4.16%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
112.50
B
112.87

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó117.38
Trong Ngày 111.57 - 116.38
Trong 52 Tuần 109.76 - 141.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.59M
Lợi nhuận trong 1 năm4.13%
Beta1.1233
Vốn hóa thị trường42.25B
Hệ số P/E29.6
Doanh thu4.74B
EPS3.9657
Cổ tức (Lợi suất)2.9 (2.58%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/04/202201/07/202212/09/2022115.00120.00125.00130.00135.00140.00145.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Data Processing Services
Tổng Giám đốc Điều hành Martin Mucci, MBA
Nhân viên 16,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/5/2022: Doanh thu của Paychex Inc increased tính đến 13.68% và có tổng là 4.61B. Thu nhập ròng increased tính đến 26.91% đến 1.39B. Tài sản ròng increased tính đến 4.65% đến 3.09B và EPS increased từ 3.03 đến 3.84.
PAYX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
70.54%
Biên Lợi nhuận Ròng
28.26%
Biên Hoạt động
39.97%
Lợi nhuận trên Đầu tư
33.23%
11/21
02/22
05/22
08/22
Tổng Doanh thu
1.11B
1.28B
1.14B
1.21B
Lợi nhuận Gộp
776.9M
923.8M
784.3M
855.2M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
562.8M
394M
495.6M
Thu nhập Ròng
332.1M
430.7M
296.4M
379.2M