StocksPetroleo Brasileiro ADRPBR.A

PBR.A

Petroleo Brasileiro ADR

10.83 -0.16 (-1.42%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
10.83
B
10.88

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó10.99
Trong Ngày 10.54 - 10.90
Trong 52 Tuần 8.96 - 15.02
Khối lượng Trung bình (3 tháng)13.8M
Lợi nhuận trong 1 năm7.42%
Beta1.5265
Vốn hóa thị trường30.78B
Hệ số P/E2.3
Doanh thu109.07B
EPS4.7754
Cổ tức (Lợi suất)6.164756 (57.11%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/04/202201/07/202212/09/202210.0011.0012.0013.0014.0015.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Integrated Oil
Tổng Giám đốc Điều hành Caio Mario Paes de Andrade
Nhân viên 45,532

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Petroleo Brasileiro ADR increased tính đến 59.04% và có tổng là 83.89B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,541.57% đến 19.88B. Tài sản ròng increased tính đến 16.76% đến 69.94B và EPS increased từ 0.21 đến 3.03.
PBR.A- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
49.37%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.65%
Biên Hoạt động
41.75%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.34%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
23.25B
24.02B
27.1B
34.7B
Lợi nhuận Gộp
10.88B
10.05B
13.88B
19.04B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
8.32B
11.97B
16.97B
Thu nhập Ròng
5.97B
5.68B
8.57B
11.06B