StocksPetra Diamonds LtdPDL.L

PDL.L

Petra Diamonds Ltd

107.9028 -2.9973 (-2.70%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
107.9028
B
109.0981

PDL.L Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký