StocksPublic Service Enterprise Group IncPEG

PEG

Public Service Enterprise Group Inc

65.44 -0.15 (-0.23%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
65.41
B
65.56

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó65.44
Trong Ngày65.18 - 66.26
Trong 52 Tuần53.71 - 67.55
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.67M
Lợi nhuận trong 1 năm12.14%
Beta0.7794
Vốn hóa thị trường33.09B
Hệ số P/E21.89
Doanh thu10.23B
EPS-1.3278
Cổ tức (Lợi suất)2.04 (3.12%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202121/10/202103/01/202260.0062.0064.0066.0068.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Ralph Izzo, PhD, MBA
Nhân viên 12,788

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Public Service Enterprise Group Inc decreased tính đến 7.72% và có tổng là 9.30B. Thu nhập ròng increased tính đến 12.52% đến 1.91B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 15.98B và EPS increased từ 3.33 đến 3.76.
PEG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
23.05%
Biên Lợi nhuận Ròng
17.58%
Biên Hoạt động
23.05%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.83%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.25B
2.94B
1.87B
1.9B
Lợi nhuận Gộp
383M
781M
163M
-47M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
383M
781M
163M
N/A
Thu nhập Ròng
431M
648M
-177M
-1.56B