StocksProgressive CorpPGR

PGR

Progressive Corp

109.30 -0.58 (-0.53%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
109.14
B
109.39

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó109.30
Trong Ngày107.31 - 110.29
Trong 52 Tuần84.80 - 110.96
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.82M
Lợi nhuận trong 1 năm19.23%
Beta0.696
Vốn hóa thị trường63.81B
Hệ số P/E15.84
Doanh thu46.6B
EPS6.902
Cổ tức (Lợi suất)0.4 (0.37%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202125/10/202105/01/202290.0095.00100.00105.00110.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Property Or Casualty Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Susan Patricia Griffith
Nhân viên 43,326

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Progressive Corp increased tính đến 1,103.55% và có tổng là 42.64B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến 5.70B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 17.04B và EPS increased từ 0.78 đến 9.66.
PGR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
9.42%
Biên Hoạt động
11.45%
Lợi nhuận trên Đầu tư
19.19%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
11.41B
11.44B
3.74B
11.4B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
1.68B
1.48B
132.8M
118.5M