StocksPharma Mar SAPHM.MC

PHM.MC

Pharma Mar SA

62.20 -0.72 (-1.14%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
62.20
B
62.42

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó62.20
Trong Ngày 62.14 - 63.28
Trong 52 Tuần 46.46 - 83.23
Khối lượng Trung bình (3 tháng)60.03K
Lợi nhuận trong 1 năm-13.80%
Beta0.3489
Vốn hóa thị trường1.14B
Hệ số P/E13.3
Doanh thu232.57M
EPS4.6828
Cổ tức (Lợi suất)0.5265 (0.85%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.708/03/202220/05/202229/07/202250.0055.0060.0065.0070.0075.0080.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Other
Tổng Giám đốc Điều hành José Maria Fernández de Sousa-Faro, PhD, MBA
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Pharma Mar SA decreased tính đến 14.87% và có tổng là 229.83M. Thu nhập ròng decreased tính đến 32.35% đến 92.86M. Tài sản ròng increased tính đến 73.20% đến 177.92M và EPS decreased từ 7.49 đến N/A.
PHM.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
93.01%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.42%
Biên Hoạt động
34.27%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.62%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
45.25M
85.89M
53.19M
48.25M
Lợi nhuận Gộp
41.62M
80.7M
49.4M
44.61M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
10.97M
42.42M
16.47M
9.85M
Thu nhập Ròng
11.5M
38.16M
21.98M
12.95M