StocksPinterest IncPINS

PINS

Pinterest Inc

18.71 0.55 (3.03%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
18.69
B
18.74

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó18.71
Trong Ngày 17.84 - 18.74
Trong 52 Tuần 16.13 - 81.66
Khối lượng Trung bình (3 tháng)14.87M
Lợi nhuận trong 1 năm-76.71%
Beta1.539
Vốn hóa thị trường14.25B
Hệ số P/E44.62
Doanh thu2.67B
EPS0.4812
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/01/202231/03/202213/06/202220.0025.0030.0035.0040.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Internet Software Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành Benjamin Silbermann
Nhân viên 3,225

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Pinterest Inc increased tính đến 52.31% và có tổng là 2.58B. Thu nhập ròng increased tính đến 346.59% đến 316.44M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.22 đến N/A.
PINS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
79.68%
Biên Lợi nhuận Ròng
-30.05%
Biên Hoạt động
12.95%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-15.58%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
613.21M
632.93M
846.66M
574.89M
Lợi nhuận Gộp
485.23M
506.15M
705.17M
428.48M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
71.2M
98.45M
179.45M
-3.67M
Thu nhập Ròng
69.42M
94M
174.7M
-5.28M