StocksPackaging Corp of AmericaPKG

PKG

Packaging Corp of America

133.82 -3.48 (-2.53%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
133.82
B
134.21

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó137.31
Trong Ngày133.03 - 136.38
Trong 52 Tuần124.44 - 156.30
Khối lượng Trung bình (3 tháng)723.66K
Lợi nhuận trong 1 năm-4.10%
Beta0.85
Vốn hóa thị trường13.04B
Hệ số P/E17.51
Doanh thu7.4B
EPS7.8408
Cổ tức (Lợi suất)4 (2.99%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.704/08/202118/10/202129/12/2021130.00135.00140.00145.00150.00155.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Containers Or Packaging
Tổng Giám đốc Điều hành Mark W. Kowlzan, MBA
Nhân viên 15,200

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Packaging Corp of America decreased tính đến 4.40% và có tổng là 6.66B. Thu nhập ròng decreased tính đến 34.32% đến 457.40M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 3.25B và EPS decreased từ 7.35 đến 4.85.
PKG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.92%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.38%
Biên Hoạt động
15.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.02%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
1.71B
1.81B
1.88B
2B
Lợi nhuận Gộp
333.3M
403.7M
448.8M
510.7M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
201.8M
258.7M
302.5M
366.2M
Thu nhập Ròng
122.6M
166.5M
207.3M
250.7M