StocksPNC Financial Services Group IncPNC

PNC

PNC Financial Services Group Inc

222.20 -4.25 (-1.88%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
221.90
B
222.41

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó222.20
Trong Ngày219.87 - 224.29
Trong 52 Tuần141.45 - 227.86
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.72M
Lợi nhuận trong 1 năm42.39%
Beta1.2811
Vốn hóa thị trường93.91B
Hệ số P/E16.96
Doanh thu18.84B
EPS13.0976
Cổ tức (Lợi suất)4.9 (2.21%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/08/202115/10/202128/12/2021180.00190.00200.00210.00220.00230.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành William Stanton Demchak, MBA
Nhân viên 51,257

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của PNC Financial Services Group Inc decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 44.81% đến 2.99B. Tài sản ròng decreased tính đến 12.12% đến 54.04B và EPS increased từ 11.39 đến 16.98.
PNC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
24.27%
Biên Hoạt động
37.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.83%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
1.45B
1.83B
1.1B
1.49B