Stocks-PNDORA.CO-Pandora A/S

PNDORA.CO Pandora A/S

590.40 -14.80 (-2.45%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng DKK Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó590.40
Trong Ngày 585.12 - 604.89
Trong 52 Tuần 353.77 - 775.50
Khối lượng Trung bình (3 tháng)300.43K
Lợi nhuận trong 1 năm-13.55%
Beta1.012
Vốn hóa thị trường53.83B
Hệ số P/E12.18
Doanh thu25.62B
EPS48.4245
Cổ tức (Lợi suất)16 (2.71%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Other Consumer Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Alexander Lacik
Nhân viên 22,441

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Pandora A/S increased tính đến 23.10% và có tổng là 23.40B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 19.89 đến N/A.
PNDORA.CO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
76.12%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.89%
Biên Hoạt động
24.23%
Lợi nhuận trên Đầu tư
31.17%
09/21
12/21
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
4.73B
9.01B
5.66B
5.26B
Lợi nhuận Gộp
3.57B
6.82B
4.32B
4.04B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
956M
2.67B
1.25B
N/A
Thu nhập Ròng
635M
1.9B
934M
734M