Stocks-PRS.OL-Prosafe

PRS.OL Prosafe

46.83 0 (0%)
Giao dịch

Prosafe giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
839.82M
Phạm vi trong ngày
46.63
-
48.53
Phạm vi 52 tuần
46.63
-
184.92
Khối lượng (3 tháng)
94.75K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-0.75
Doanh thu
1.04B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
55
Cao
Ngành 
Trung bình 53 
51
Môi trường
52
Xã hội
60
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh