Stocks-PSN.L-Persimmon

PSN.L Persimmon

0 0 (0%)
Giao dịch

Persimmon giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
4.47B
Phạm vi trong ngày
1370.4413
-
1400.8955
Phạm vi 52 tuần
923.6125
-
1497.2508
Khối lượng (3 tháng)
915.47K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
13.51
Doanh thu
3.32B

Tin tức mới nhất về Persimmon

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

12
T3
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
1,498.67

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
66
Rất cao
Ngành 
Trung bình 55 
70
Môi trường
65
Xã hội
64
Quản trị

Mọi người cũng đã mua