StocksPearsonPSON.L

PSON.L

Pearson

832.55 -20.77 (-2.43%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
832.55
B
835.65

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó832.55
Trong Ngày 831.15 - 853.72
Trong 52 Tuần 570.49 - 931.00
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.77M
Lợi nhuận trong 1 năm16.84%
Beta0.0623
Vốn hóa thị trường6.24B
Hệ số P/E23.62
Doanh thu3.62B
EPS0.3626
Cổ tức (Lợi suất)0.208 (2.50%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Publishing Books Or Magazines
Tổng Giám đốc Điều hành Andrew Bird
Nhân viên 21,350

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Pearson increased tính đến 0.91% và có tổng là 3.43B. Thu nhập ròng decreased tính đến 48.39% đến 160.00M. Tài sản ròng increased tính đến 3.53% đến 4.28B và EPS decreased từ 0.41 đến 0.21.
PSON.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
48.27%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.76%
Biên Hoạt động
6.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.46%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
4.13B
3.87B
3.4B
3.43B
Lợi nhuận Gộp
2.19B
2.01B
1.39B
1.68B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
509M
205M
195M
119M
Thu nhập Ròng
590M
266M
310M
160M