Stocks-PTC-PTC Inc.

PTC PTC Inc.

134.86 0.78 (0.58%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó134.09
Trong Ngày 134.38 - 139.52
Trong 52 Tuần 96.34 - 139.52
Khối lượng Trung bình (3 tháng)772.08K
Lợi nhuận trong 1 năm19.43%
Beta1.0582
Vốn hóa thị trường15.84B
Hệ số P/E50.64
Doanh thu1.93B
EPS2.6478
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202225/10/202206/01/2023105.00110.00115.00120.00125.00130.00135.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành James E. Heppelmann
Nhân viên 6,503

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2022: Doanh thu của PTC Inc. increased tính đến 6.98% và có tổng là 1.93B. Thu nhập ròng decreased tính đến 34.35% đến 313.08M. Tài sản ròng increased tính đến 12.64% đến 2.30B và EPS decreased từ 4.03 đến 2.65.
PTC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
78.23%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.71%
Biên Hoạt động
25.70%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.64%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
457.72M
505.23M
462.47M
507.93M
Lợi nhuận Gộp
354.12M
403.44M
351.55M
403.29M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
96.17M
157.63M
84.44M
145.36M
Thu nhập Ròng
46.09M
89.68M
70.48M
106.84M