StocksQualcomm IncQCOM

QCOM

Qualcomm Inc

123.53 -4.21 (-3.30%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
123.41
B
123.68

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó123.53
Trong Ngày 121.98 - 126.54
Trong 52 Tuần 118.11 - 193.35
Khối lượng Trung bình (3 tháng)10.79M
Lợi nhuận trong 1 năm-12.51%
Beta1.2961
Vốn hóa thị trường140.11B
Hệ số P/E12.81
Doanh thu39.27B
EPS9.7662
Cổ tức (Lợi suất)2.79 (2.26%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/01/202231/03/202213/06/2022130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Telecommunications Equipment
Tổng Giám đốc Điều hành Cristiano R. Amon
Nhân viên 45,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Qualcomm Inc increased tính đến 42.65% và có tổng là 33.57B. Thu nhập ròng increased tính đến 73.97% đến 9.04B. Tài sản ròng increased tính đến 63.73% đến 9.95B và EPS increased từ 4.52 đến 7.87.
QCOM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
58.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.24%
Biên Hoạt động
32.65%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.91%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
8.06B
9.34B
10.71B
11.16B
Lợi nhuận Gộp
4.66B
5.4B
6.4B
6.52B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.2B
2.9B
3.86B
3.86B
Thu nhập Ròng
2.03B
2.8B
3.4B
2.93B