StocksQ2 Holdings IncQTWO

QTWO

Q2 Holdings Inc

46.04 1.65 (3.71%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
46.04
B
46.26

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó44.40
Trong Ngày 43.54 - 46.20
Trong 52 Tuần 34.34 - 100.28
Khối lượng Trung bình (3 tháng)569.24K
Lợi nhuận trong 1 năm-54.08%
Beta1.3273
Vốn hóa thị trường2.55B
Hệ số P/E
Doanh thu516.27M
EPS-1.9527
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202235.0040.0045.0050.0055.0060.0065.0070.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Matthew P. Flake
Nhân viên 2,028

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Q2 Holdings Inc increased tính đến 23.83% và có tổng là 498.72M. Thu nhập ròng increased tính đến 18.07% đến -112.75M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.36% đến 570.30M và EPS increased từ -2.65 đến -2.00.
QTWO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
43.28%
Biên Lợi nhuận Ròng
-21.48%
Biên Hoạt động
-13.27%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-12.80%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
123.57M
126.74M
131.89M
134.07M
Lợi nhuận Gộp
61.05M
52.63M
55.13M
55.98M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
-21.15M
-17.36M
-20.99M
Thu nhập Ròng
-30.13M
-31.58M
-25.38M
-23.56M