Stocks-RAA.DE-Rational AG

RAA.DE Rational AG

628.56 -4.94 (-0.78%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó633.50
Trong Ngày 626.06 - 636.04
Trong 52 Tuần 399.80 - 753.32
Khối lượng Trung bình (3 tháng)10.8K
Lợi nhuận trong 1 năm-17.02%
Beta-0.0589
Vốn hóa thị trường7.2B
Hệ số P/E49.21
Doanh thu925.37M
EPS12.8723
Cổ tức (Lợi suất)7.5 (1.19%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/2023450.00500.00550.00600.00650.00700.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Peter Stadelmann, PhD
Nhân viên 2,248

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Rational AG increased tính đến 20.03% và có tổng là 779.70M. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 7.04 đến N/A.
RAA.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
53.86%
Biên Lợi nhuận Ròng
17.82%
Biên Hoạt động
20.17%
Lợi nhuận trên Đầu tư
26.81%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
193.5M
225.3M
232.4M
274.2M
Lợi nhuận Gộp
N/A
122.8M
124.4M
150.1M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
47.8M
44.69M
N/A
Thu nhập Ròng
0
36.2M
34.7M
53.8M