Stocks-RACE-Ferrari NV

RACE Ferrari NV

226.58 -1.50 (-0.66%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó226.58
Trong Ngày 223.00 - 226.29
Trong 52 Tuần 167.28 - 271.45
Khối lượng Trung bình (3 tháng)337.61K
Lợi nhuận trong 1 năm-12.33%
Beta0.9542
Vốn hóa thị trường41.33B
Hệ số P/E41.36
Doanh thu5.3B
EPS5.478
Cổ tức (Lợi suất)1.1565 (0.51%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/2022170.00180.00190.00200.00210.00220.00230.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành Benedetto Vigna
Nhân viên 4,609

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Ferrari NV increased tính đến 28.00% và có tổng là 5.05B. Thu nhập ròng increased tính đến 41.85% đến 984.59M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 3.74 đến 5.33.
RACE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
49.10%
Biên Lợi nhuận Ròng
18.82%
Biên Hoạt động
24.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
21.49%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.34B
1.33B
1.37B
1.26B
Lợi nhuận Gộp
N/A
670.61M
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
302.9M
348.16M
346.35M
301.01M
Thu nhập Ròng
244.61M
268.56M
267.13M
229.53M