Stocks-RAMP-LiveRamp Holding

RAMP LiveRamp Holding

26.24 0.34 (1.31%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó26.24
Trong Ngày 25.03 - 26.29
Trong 52 Tuần 15.35 - 45.18
Khối lượng Trung bình (3 tháng)628.67K
Lợi nhuận trong 1 năm-41.16%
Beta1.1648
Vốn hóa thị trường1.74B
Hệ số P/E
Doanh thu571.67M
EPS-1.5074
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202317.5020.0022.5025.0027.5030.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Scott E. Howe, MBA
Nhân viên 1,400

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của LiveRamp Holding increased tính đến 19.33% và có tổng là 528.66M. Thu nhập ròng increased tính đến 62.52% đến -33.83M. Tài sản ròng decreased tính đến 1.63% đến 1.06B và EPS increased từ -1.36 đến -0.50.
RAMP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
71.77%
Biên Lợi nhuận Ròng
-27.43%
Biên Hoạt động
-14.42%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-7.94%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
140.6M
141.73M
142.24M
147.1M
Lợi nhuận Gộp
102.05M
102.25M
101.22M
104.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-13.79M
-27.79M
-24.86M
-16.01M
Thu nhập Ròng
-15.38M
-29.39M
-27.22M
-30.44M