Stocks-RCO.PA-Remy Cointreau SA

RCO.PA Remy Cointreau SA

174.94 -0.66 (-0.38%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó175.60
Trong Ngày 170.04 - 176.34
Trong 52 Tuần 150.67 - 198.32
Khối lượng Trung bình (3 tháng)87.7K
Lợi nhuận trong 1 năm-5.96%
Beta-0.0018
Vốn hóa thị trường8.8B
Hệ số P/E29.59
Doanh thu1.53B
EPS5.9443
Cổ tức (Lợi suất)1.85 (1.06%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/2023160.00170.00180.00190.00200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Beverages Alcoholic
Tổng Giám đốc Điều hành Eric Vallat
Nhân viên 1,924

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của Remy Cointreau SA increased tính đến 29.96% và có tổng là 1.31B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
RCO.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
67.62%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.64%
Biên Hoạt động
28.73%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.08%
06/12
09/12
12/12
03/13
Tổng Doanh thu
405.32M
405.32M
405.32M
228.9M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
109.61M
109.61M
109.61M
N/A