StocksRELX PLCREL.L

REL.L

RELX PLC

2261.96 -49.96 (-2.16%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2261.96
B
2267.04

REL.L Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký