StocksEurazeoRF.PA

RF.PA

Eurazeo

54.10 -0.15 (-0.28%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
54.02
B
54.28