Stocks-RF.PA-Eurazeo

RF.PA Eurazeo

77.40 0 (0%)
Giao dịch

Eurazeo giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
5.63B
Phạm vi trong ngày
76.78
-
77.83
Phạm vi 52 tuần
50.12
-
79.63
Khối lượng (3 tháng)
100.26K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
9.97
Doanh thu
5.59B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
57
Cao
Ngành 
Trung bình 54 
62
Môi trường
65
Xã hội
51
Quản trị

Mọi người cũng đã mua