Stocks-RHI-Robert Half International Inc

RHI Robert Half International Inc

83.82 3.01 (3.73%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó80.81
Trong Ngày 78.21 - 84.15
Trong 52 Tuần 65.09 - 125.60
Khối lượng Trung bình (3 tháng)877.45K
Lợi nhuận trong 1 năm-24.39%
Beta0.974
Vốn hóa thị trường8.77B
Hệ số P/E13.1
Doanh thu7.24B
EPS6.0243
Cổ tức (Lợi suất)1.72 (2.05%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202372.5075.0077.5080.0082.5085.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Personnel Services
Tổng Giám đốc Điều hành Michael Keith Waddell
Nhân viên 191,600

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Robert Half International Inc increased tính đến 12.02% và có tổng là 7.24B. Thu nhập ròng increased tính đến 9.90% đến 657.92M. Tài sản ròng increased tính đến 9.70% đến 1.75B và EPS increased từ 5.36 đến 6.03.
RHI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.75%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.56%
Biên Hoạt động
13.74%
Lợi nhuận trên Đầu tư
33.59%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
1.81B
1.86B
1.83B
1.73B
Lợi nhuận Gộp
771.43M
815.55M
787.61M
719.46M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
257.24M
305.74M
238.61M
173.92M
Thu nhập Ròng
168.24M
175.82M
166.21M
147.65M