StocksRio TintoRIO.L

RIO.L

Rio Tinto

4857.70 -42.94 (-0.88%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường mở
Giao dịch
S
4857.70
B
4873.80

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4900.64
Trong Ngày 4779.82 - 4876.17
Trong 52 Tuần 4349.08 - 6336.29
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.38M
Lợi nhuận trong 1 năm0.83%
Beta0.1625
Vốn hóa thị trường79.28B
Hệ số P/E5.95
Doanh thu45.29B
EPS8.2265
Cổ tức (Lợi suất)2.3278 (4.79%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/04/202206/07/202213/09/20224750.005000.005250.005500.005750.006000.006250.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Metals Or Minerals
Tổng Giám đốc Điều hành Jakob Stausholm
Nhân viên 49,345

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Rio Tinto increased tính đến 32.71% và có tổng là 46.17B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 4.68 đến 9.47.
RIO.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
41.28%
Biên Lợi nhuận Ròng
25.84%
Biên Hoạt động
41.28%
Lợi nhuận trên Đầu tư
20.81%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
30.39B
33.84B
34.79B
46.17B
Lợi nhuận Gộp
9.9B
11.95B
14.26B
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
11.95B
13.26B
N/A
Thu nhập Ròng
10.44B
5.47B
8.11B
N/A