StocksHermes InternationalRMS.PA

RMS.PA

Hermes International

1309.82 2.50 (0.19%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Giao dịch
S
1309.82
B
1313.18

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1307.32
Trong Ngày1305.32 - 1345.79
Trong 52 Tuần838.44 - 1676.49
Khối lượng Trung bình (3 tháng)84.97K
Lợi nhuận trong 1 năm50.86%
Beta0.0318
Vốn hóa thị trường136.93B
Hệ số P/E61.54
Doanh thu8.14B
EPS21.2614
Cổ tức (Lợi suất)4.55 (0.35%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202125/10/202105/01/20221200.001300.001400.001500.001600.001700.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear
Tổng Giám đốc Điều hành Henri-Louis Bauer; Axel Dumas
Nhân viên 16,600

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Hermes International decreased tính đến 7.18% và có tổng là 6.39B. Thu nhập ròng decreased tính đến 9.49% đến 1.39B. Tài sản ròng increased tính đến 12.40% đến 7.39B và EPS decreased từ 14.55 đến 13.21.
RMS.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
65.23%
Biên Lợi nhuận Ròng
22.36%
Biên Hoạt động
40.03%
Lợi nhuận trên Đầu tư
20.51%
09/10
12/10
03/11
06/11
Tổng Doanh thu
590.1M
0
637.1M
668.4M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
0
N/A
0