StocksRank Group PLCRNK.L

RNK.L

Rank Group PLC

74.89 -0.70 (-0.93%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
74.89
B
75.91

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó74.89
Trong Ngày 74.19 - 76.19
Trong 52 Tuần 68.70 - 178.24
Khối lượng Trung bình (3 tháng)295.54K
Lợi nhuận trong 1 năm-57.36%
Beta0.5417
Vốn hóa thị trường350.39M
Hệ số P/E5.29
Doanh thu644M
EPS0.1413
Cổ tức (Lợi suất)0.0745 (9.95%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/04/202230/06/202207/09/202270.0080.0090.00100.00110.00120.00130.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Casinos Or Gaming
Tổng Giám đốc Điều hành John Patrick O'Reilly
Nhân viên 7,570

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của Rank Group PLC increased tính đến 95.39% và có tổng là 644.00M. Thu nhập ròng increased tính đến 159.24% đến 57.40M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.15 đến N/A.
RNK.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
34.16%
Biên Lợi nhuận Ròng
-2.00%
Biên Hoạt động
15.59%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.25%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
695.1M
638.1M
329.6M
644M
Lợi nhuận Gộp
316.9M
263M
24.2M
231.7M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
63.1M
3.3M
24.2M
231.7M
Thu nhập Ròng
27.6M
9.4M
-96.9M
57.4M