StocksRenault RNO.PA

RNO.PA

Renault

28.86 -0.56 (-1.90%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
28.78
B
28.88

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó28.86
Trong Ngày 28.19 - 29.32
Trong 52 Tuần 20.41 - 38.02
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.52M
Lợi nhuận trong 1 năm-4.23%
Beta0.3966
Vốn hóa thị trường8.38B
Hệ số P/E9.17
Doanh thu43.98B
EPS-3.1435
Cổ tức (Lợi suất)3.55 (12.30%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.727/04/202208/07/202216/09/202222.0024.0026.0028.0030.0032.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành Luca de Meo
Nhân viên 156,466

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Renault increased tính đến 6.30% và có tổng là 46.21B. Thu nhập ròng increased tính đến 112.02% đến 967.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -29.51 đến N/A.
RNO.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.68%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.43%
Biên Hoạt động
4.54%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.47%
09/10
12/10
12/12
Tổng Doanh thu
8.71B
0
11.89B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
0
Thu nhập Ròng
N/A
0
N/A