Stocks-ROCKB.CO-Rockwool International B A/S

ROCKB.CO Rockwool International B A/S

1624.00 33.00 (2.07%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1624.00
Trong Ngày 1573.14 - 1640.04
Trong 52 Tuần 1128.31 - 2933.36
Khối lượng Trung bình (3 tháng)62.88K
Lợi nhuận trong 1 năm-41.12%
Beta1.1815
Vốn hóa thị trường34.45B
Hệ số P/E19.17
Doanh thu28.22B
EPS83.3131
Cổ tức (Lợi suất)29.9 (1.84%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202215/11/20221200.001400.001600.001800.002000.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Construction Materials
Tổng Giám đốc Điều hành Jens Birgersson
Nhân viên 11,968

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Rockwool International B A/S increased tính đến 18.40% và có tổng là 22.97B. Thu nhập ròng increased tính đến 20.43% đến 2.25B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 85.87 đến N/A.
ROCKB.CO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
24.12%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.74%
Biên Hoạt động
10.23%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.86%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
6.26B
6.88B
7.57B
7.51B
Lợi nhuận Gộp
1.61B
1.7B
N/A
1.49B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
691.7M
751.5M
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
535.51M
468.76M
N/A
334.77M