Stocks-ROR.L-Rotork PLC

ROR.L Rotork PLC

296.16 1.60 (0.54%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó296.16
Trong Ngày 290.96 - 296.95
Trong 52 Tuần 224.26 - 374.66
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.38M
Lợi nhuận trong 1 năm-13.43%
Beta0.0934
Vốn hóa thị trường2.53B
Hệ số P/E34.83
Doanh thu560.91M
EPS0.0847
Cổ tức (Lợi suất)0.0645 (2.18%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/06/202226/08/202208/11/2022230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Kiet Huynh
Nhân viên 3,200

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Rotork PLC decreased tính đến 5.85% và có tổng là 569.16M. Thu nhập ròng decreased tính đến 14.02% đến 80.25M. Tài sản ròng decreased tính đến 8.32% đến 534.08M và EPS decreased từ 0.11 đến 0.09.
ROR.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
43.77%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.84%
Biên Hoạt động
17.58%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.98%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
695.71M
669.34M
604.54M
569.16M
Lợi nhuận Gộp
288.6M
289.91M
267.23M
252.11M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
124.54M
132.48M
128.09M
110.18M
Thu nhập Ròng
91.74M
94.1M
93.33M
80.25M