Stocks-ROST-Ross Stores Inc

ROST Ross Stores Inc

113.57 -2.13 (-1.84%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó115.71
Trong Ngày 111.83 - 114.57
Trong 52 Tuần 69.17 - 122.24
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.58M
Lợi nhuận trong 1 năm21.61%
Beta1.1631
Vốn hóa thị trường39.85B
Hệ số P/E28.08
Doanh thu18.5B
EPS4.1207
Cổ tức (Lợi suất)1.24 (1.09%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202204/11/202219/01/202390.00100.00110.00120.00130.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear Retail
Tổng Giám đốc Điều hành Barbara Rentler
Nhân viên 100,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Ross Stores Inc increased tính đến 50.95% và có tổng là 18.92B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,917.51% đến 1.72B. Tài sản ròng increased tính đến 23.38% đến 4.06B và EPS increased từ 0.24 đến 4.87.
ROST- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
25.45%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.68%
Biên Hoạt động
10.39%
Lợi nhuận trên Đầu tư
22.59%
01/22
04/22
07/22
10/22
Tổng Doanh thu
5.02B
4.33B
4.58B
4.57B
Lợi nhuận Gộp
1.25B
1.14B
1.18B
1.14B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
491.15M
467.16M
516.41M
448.08M
Thu nhập Ròng
366.82M
338.45M
384.52M
342.04M