Stocks-RR.L-Rolls-Royce

RR.L Rolls-Royce

105.20 -0.18 (-0.17%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó105.38
Trong Ngày 103.05 - 105.46
Trong 52 Tuần 64.33 - 122.23
Khối lượng Trung bình (3 tháng)29.28M
Lợi nhuận trong 1 năm-9.80%
Beta-0.187
Vốn hóa thị trường8.85B
Hệ số P/E43.05
Doanh thu11.66B
EPS-0.2157
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.718/08/202201/11/202213/01/202370.0080.0090.00100.00110.00120.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Aerospace And Defense
Tổng Giám đốc Điều hành Tufan Erginbilgic, MBA
Nhân viên 44,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Rolls-Royce decreased tính đến 4.63% và có tổng là 11.22B. Thu nhập ròng increased tính đến 103.91% đến 124.00M. Tài sản ròng increased tính đến 4.41% đến -4.60B và EPS increased từ -0.53 đến 0.02.
RR.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
20.70%
Biên Lợi nhuận Ròng
-5.23%
Biên Hoạt động
8.82%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-71.70%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
15.73B
16.59B
11.76B
11.22B
Lợi nhuận Gộp
1.08B
942M
-258M
2.14B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-1.16B
-956M
-846M
468M
Thu nhập Ròng
-2.39B
-1.31B
-3.17B
124M